Grilpur čistič rúr a grilov 400ml total

Kód: 664.00
2,49 € 2,08 € bez DPH
Vypredané

Detailné informácie

Podrobný popis

GRILPUR TOTAL čistič rúr a grilov Vlastnosti: Tekutý vysoko účinný alkalický čistiaci prostriedok slúžiaci na čistenie a odstraňovanie mastnoty z grilov, rúr, sporákov a iných kuchynských spotrebičov. Uvoľňuje organické pripáleniny /z tukov a pokrmov/ vhodný je aj ako priemyselný alkalický čistič. Zloženie: 5-15% hydroxid sodný, < 5% aniónový tenzid, < 5% EDTA. Dávkovanie a použitie: Výrobok naneste na znečistené miesta, nechajte pôsobiť 10 minút a potom opláchnite vodou. Ľahké nahriatie do 70 °C urýchľuje čistiaci proces. Prípravok možno aplikovať aj pomocou mechanického rozprašovača alebo penotvorného zariadenia. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v priemysle, v službách, domácnostiach a pod. Dôležité upozornenia: Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare. Uchovávajte uzamknuté. Prvá pomoc: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. PO VDÝCHNUTÍ : Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM tel.č.02/54774166 alebo lekára. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Skladovanie: Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5°C až +30°C. Balenie: 400 ml Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: