GLADE Gel Relaxing Zen gélový osviežovač vzduchu 2x150g

Kód: 5747.00
4,99 € 4,16 € bez DPH
Skladom (2 ks)
Možnosti doručenia

GLADE Gel Relaxing Zen gélový osviežovač vzduchu 2x150g

Gélový osviežovač vzduchu Relaxing Zen vytvorí nádhernú atmosféru vo vašej domácnosti.

Osviežovač vzduchu neutralizuje nepríjemný zápach a vytvorí príjemnú atmosféru.

Preneste sa do japonskej záhrady, kde budete cítiť vôňu čerstvých konvaliniek.

Účinne eliminuje nepríjemný zápach.

Upokojujúca vôňa obalí Váš dom či byt príjemnou vôňou a vytvorí vám dokonalú atmosféru.

Balenie obsahuje: 2x150g

Detailné informácie

Podrobný popis


NEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P337 + P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P501) Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Dodatočné parametre

Kategória: gélové
Hmotnosť: 0.32 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: