BROS- náhradná tekutá náplň proti komárom do elektrického odparo

Kód: 2127.00
6,49 € 5,41 € bez DPH
Vypredané

Detailné informácie

Podrobný popis

Elektrický odparovač zaisťuje účinnú ochranu proti komárom, ktoré svetlo priťahuje. Účinná látka sa odparuje, likviduje hmyz vo vnútri miestnosti a bráni novému vletieť do miestnosti. Dlhodobé pôsobenie až 60 nocí, aj pri otvorených oknách. Balenie obsahuje 1ks náplne. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. BROS elektrický odparovač proti komárom s tekutou náplňou Elektrický odparovač s tekutou náplňou pre likvidáciu komárov a ochranu interiérov pred lietajúcim hmyzom zvonku. Účinnosť je zachovaná aj pri otvorených oknách a rozsvietenom svetle. Chráni miestnosti o rozlohe až 20 m2 (okolo 50 m3) až 60 nocí pri použití 8 hodín denne. Optimálna ochrana je zaistená po 30 min. používania. Návod na použitie Otvorenú fľašu s tekutinou naskrutkujte do elektrického odparovača. Zariadenie zapojte do 230V elektrickej zásuvky tak, aby fľaša bola vo vertikálnej polohe. Po zapojení zariadenia uvoľnené teplo spôsobí, že sa tekutina začne odparovať. Prázdnu fľašu vymeňte za novú. UPOZORNENIE! Nezapínajte zariadenie ak je hore dnom (ak je dno fľaše hore). Bezpečnostné opatrenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne. Pozor H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití elektrického odparovača si umyte ruky. Nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa nachádza nezakryté jedlo alebo v miestnostiach obývaných deťmi mladšími ako 1 rok, tehotnými ženami, chorými alebo alergikmi. Nepoužívajte v exteriéri. Pred použitím elektrického odparovača otvorte okná alebo po jeho použití miestnosť dôkladne vyvetrajte. Nezakrývajte zariadenie, vyhnite sa kontaktu s horľavými materiálmi a vodou. Nedotýkajte sa zapnutého elektrického odparovača kovovými predmetmi ani mokrými rukami. Prvá pomoc: Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Vedľajšie účinky nie sú známe. Uchovávajte oddelene od potravín. Pokyny na bezpečné používanie Platí pre nasledujúce modely: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Použité zariadenie neuskladňujte s inými typmi odpadu. Informácie týkajúce sa životného prostredia: Symbol preškrtnutého koša na výrobku signalizuje selektívny zber elektrického a elektronického odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatnými typmi odpadu. Nesprávna či nevhodná likvidácia tohto výrobku môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí z dôvodu obsahu nebezpečných látok vo výrobku. Používateľ je povinný odovzdať použité výrobky do príslušného zberného miesta na ich riadnu likvidáciu a zabrániť tak negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Nepoužívajte s predlžovacími káblami, adaptérmi a rozdvojkami. Do zásuvky nepripájajte iné elektrické spotrebiče. Pokračovanie na spodnej strane obalu. Účinná látka: praletrín 1% (1 g/100 g) Reg.č.:bio/826/D/10/1/CCHLP Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale. Výrobca: BROS Sp. z o.o. sp.k. ul. Karpia 24, Poznań Poland tel.: +48 61 826 25 12 export@bros.pl www.bros.eu Distribútor v SR: BROS SLOVAKIA s.r.o., Vadíčovská Cesta 383, Radoľa, PSČ 023 36, tel.: +48 61 826 25 12 Toto zariadenie môžu používať deti od 14 rokov, ľudia s fyzickým a duševným postihnutím a ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti so zariadením alebo ho nepoznajú, ak sú pod dozorom alebo boli inštruovaní na bezpečné používanie zariadenia tak, aby im boli jasné všetky riziká spojené s používaním. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: