AIR WICK Freshmatic Pure Cotton Fresh náhradná náplň 250ml

Kód: 4267
3,99 € 3,33 € bez DPH
Skladom (>5 ks)
Možnosti doručenia

AIR WICK Freshmatic Pure Cotton Fresh náhradná náplň 250ml

Náhradná náplň do osviežovača vzduchu Pure Cotton Fresh, ktorý vyplní každý interiér s krásnou arómou prírody.

Obsahuje špeciálne zloženie, ktoré ešte umocňujú sviežosť a intenzitu vône.

Dokonale osviežuje vzduch vo vašej domácnosti a eliminuje nepríjemné pachy.

Preneste sa na vidiecké pole, kde budete cítiť vôňu príjemnú vôňu sviežej bavlny.

Rozvoňajte si domov až na 70 dní pri nastavení nízkej intenzity.

Starostlivo vybrané vône, ktoré zabezpečujú dlhodobú sviežosť v každej miestnosti.

Objem balenia: 250ml

Detailné informácie

Podrobný popis


NEBEZPEČENSTVO:
Výstražné upozornenia
(H222) Mimoriadne horľavý aerosól.
(H229) Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
(H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P305 + P351 + P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P337 + P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P410 + P412) Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
(P501) Zneškodnite obsah/obal v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nefajčite.
(P211) Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
(P251) Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
(P260) Nevdychujte aerosóly.
(EUH066) Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Dodatočné parametre

Kategória: elektrické
Hmotnosť: 0.3 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: